Na podstawie Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Klubu z dnia 20.12.2019r. „W sprawie rozwiązania Uczniowskiego Klubu Sportowo – Integracyjnego BOHUN“ informujemy, że z dniem 31.12.2019r. Klub ulega likwidacji.  Likwidator – Izabela Brzezińska tel. 668677501.