Zarząd Klubu zwraca się z prośbą do rodziców o pomoc w organizacji „wigilii klubowej”. Kontakt z p. Izabelą Brzezińską lub trenerem Grzegorzem Brzezińskim.