W dniu 20 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w sali konferencyjnej – trzecie piętro odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu. Godzina zebrania: w pierwszym terminie 16.45., w drugim terminie 17.00.