̶
̶
̶

Informacje organizacyjne »

  1. Organizacja wigilii klubowej

    Zarząd Klubu zwraca się z prośbą do rodziców o pomoc w organizacji „wigilii klubowej”. Kontakt z p. Izabelą Brzezińską lub trenerem Grzegorzem Brzezińskim.

  2. Wigilia Klubowa

    W dniu 20 grudnia o godzinie 17.00. po zawodach „Gwiazdka z floretem” odbędzie się „Wigilia klubowa”.

  3. Walne Zebranie Sprawozdawcze

    W dniu 20 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w sali konferencyjnej – trzecie piętro odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu. Godzina zebrania: w pierwszym terminie 16.45., w drugim terminie 17.00.