̶
̶
̶

Informacje organizacyjne »

 1. Zaprzestanie działalności Klubu

  Na podstawie Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Klubu z dnia 20.12.2019r. „W sprawie rozwiązania Uczniowskiego Klubu Sportowo – Integracyjnego BOHUN“ informujemy, że z dniem 31.12.2019r. Klub ulega likwidacji.  Likwidator – Izabela Brzezińska tel. 668677501.

 2. Organizacja wigilii klubowej

  Zarząd Klubu zwraca się z prośbą do rodziców o pomoc w organizacji „wigilii klubowej”. Kontakt z p. Izabelą Brzezińską lub trenerem Grzegorzem Brzezińskim.

 3. Wigilia Klubowa

  W dniu 20 grudnia o godzinie 17.00. po zawodach „Gwiazdka z floretem” odbędzie się „Wigilia klubowa”.

 4. Walne Zebranie Sprawozdawcze

  W dniu 20 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w sali konferencyjnej – trzecie piętro odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu. Godzina zebrania: w pierwszym terminie 16.45., w drugim terminie 17.00.