Szermierka historyczna czerpie wzorce z tradycji europejskich sztuk walki, szczególnie z okresu późnego średniowiecza oraz renesansu. Polscy szermierze stowarzyszeni są w Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki – FEDER. Cyklicznie odbywają się turnieje oraz warsztaty tematyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Szermierka historyczna łączy w sobie zamiłowanie do sportu, jakim jest szermierka oraz historii i tradycji fechtunku europejskiego. Broń, jaka jest używana podczas treningów i zawodów, to przede wszystkim długi miecz (renesansowy)- jest to broń najbardziej prestiżowa. Najważniejsze turnieje i zawody rozgrywane są również w kategoriach: rapier z lewakiem, szabla, szpada oraz miecz jednoręczny z puklerzem.

Zawodnicy walczą bronią o parametrach broni dawnej, danego okresu historycznego, co bardzo urealnia walkę. Pozostały sprzęt, czyli ubiór i zabezpieczenia ochronne, został uwspółcześniony i usportowiony.

Szermierka historyczna rozwija się bardzo dynamicznie, równolegle do szermierki sportowej. Polska Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki współpracuje z Polskim Związkiem Szermierczym.

Meyer_1570_Longsword_I