Prosimy o pomoc w realizacji celów Klubu, mogą to Państwo zrobić przekazując darowiznę na rzecz Klubu.

Uczniowski Klub Sportowo -– Integracyjny „BOHUN” TORUŃ
ul. Targowa 17
87-100 Toruń
nr konta : 49 1560 0013 2241 8286 5000 0001

Kwoty darowizn dla UKS-ów podlegają odliczeniu od dochodów darczyńców. Łączna kwota odliczeń z tytułu tych darowizn dla osób fizycznych  w roku podatkowym wynosi kwotę nieprzekraczającą 6% dochodu. Podobne odliczenie od dochodu możliwe jest w przypadku darczyńców będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W tym przypadku odliczenia można dokonać do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Stanowią o tym przepisy art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.