W środę 20.12.2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. Wybrano Zarząd Klubu na kolejną dwuletnią kadencję. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna pozostała w niezmienionej obsadzie osobowej. Prezesem Klubu pozostała Izabela Brzezińska, Sekretarzem – Mariusz Kowalski, a trzecim członkiem Zarządu – Piotr Malinowski. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca: Beata Cieszkowska, Członkowie: Ewa Augustyniak i Joanna Aszyk. Walne Zebranie przyjęło Uchwałę nr 5 o zmianie wysokości składek członkowskich. Coroczna „Wigilia Klubowa” połączona była z zawodami „Gwiazdka z floretem”. Z tej okazji dla zawodników naszego Klubu zostały przygotowane paczki ze słodyczami oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości. Pani prezes Izabela Brzezińska złożyła okolicznościowe życzenia. Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowania dla rodziców za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku. Szczególne podziękowania dla Państwa Alicji i Marka Kowalskich za ufundowanie paczek świątecznych.

Zawody  „Gwiazdka z floretem” rozegrano w dwóch kategoriach, medaliści w każdej kategorii zostali nagrodzeni pucharami.

Wyniki:

Kategoria pierwsza:
1. Stanisław Humienny
2. Franciszek Olszewski
3 Karol Leszyński

Kategoria druga:
1. Maja Zarzycka
2. Luiza Kowalska
3. Maksymilian Raniszewski