floret mężczyzn
ur. 22.06.2009 r.
trenuje od czerwca 2015 roku

OSIĄGNIĘCIA (miejsca w finałowych ósemkach):

IV MIEJSCE – III TURNIEJ O PUCHAR PREZESA UKS-I BOHUN W TORUNIU – CZERWIEC 2016R.

III MIEJSCE – XI TURNIEJ O PUCHAR ZIEM PÓŁNOCNYCH W SZCZECINIE – KWIECIEŃ 2016R.